Мэдээний маягтууд


 

                              Мэдээний нэр Маягтны нэр

  Татах

Аж үйлдвэрийн сарын мэдээ АҮ-1 татах
Барилга байгууламж, обьектын сарын мэдээ ББО-1 татах
Зочид буудал, зоогийн газрын улирлын мэдээ ЗБЗГ-1а татах
Худалдаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ ХУ-1а татах
Худалдаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ ХУ-1б татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ НБХҮ-1а татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн улирлын мэдээ ОСНАА-1 татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн ААН-ийн улирлын мэдээ СБТ-1 татах
Шуудан, холбоо, интернэтийн үйл ажиллагаа үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын улирлын мэдээ ШХИҮ-1 татах
Мэргэжлийн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын улирлын мэдээ МТС-1а татах
Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ МЭ-1 татах
Төрийн бус байгууллагын улирлын мэдээний ТББ-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын тариалсан талбайн жилийн мэдээ ХАА-7а татах
Өрхийн тариалсан талбайн жилийн мэдээ ХАА-7б татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн сарын мэдээ ХАА-8 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын, ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн жилийн мэдээ ХАА-9а татах
Өрхийн ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн жилийн мэдээ ХАА-9б татах
Жимс, жимсгэний тариалсан талбай, ургац хураалтын жилийн мэдээ ХАА-5 татах
Тариалсан талбайн сарын мэдээ ХАА-6 татах
Орон сууц нийтийн аж ахуйн улирлын мэдээ ОСНАА-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн мэдээний дэлгэрэнгүй маягт ААНБ-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн мэдээний хураангуй маяг ААНБ-2 татах

 

         

  Хүн ам, нийгэм салбар                                                  
  Хөдөө аж ахуйн салбар                                                  
  Аж үйлдвэр
  Гэмт хэрэг
  Мөнгө, банк, даатгал, төсөв
  Нийгмийн даатгал халамж
  Эрүүл мэнд

 

                        

                                               

                                                                         (2018 оны 01-р сарын 03-ны байдлаар)

Үхрийн ястай мах 6100 төг.кг
Хонины ястай мах 4933 төг.кг
Ямааны ястай мах 4500 төг.кг
 Гурил, I  зэрэг 1065 төг.кг
Элсэн чихэр 2333 төг.кг
Цагаан будаа 2383 төг.кг
Шингэн сүү

1500

төг.л
Ноолуур   төг.кг
Бензин, А-80 1480 төг.л
Бензин, А-92 1642 төг.л
Дизелийн түлш 1738 төг.л