МЭДЭЭНИЙ МАЯГТУУД


 

                              Мэдээний нэр Маягтны нэр

  Татах

Аж үйлдвэрийн сарын мэдээ АҮ-1 татах
Барилга байгууламж, обьектын сарын мэдээ ББО-1 татах
Зочид буудал, зоогийн газрын улирлын мэдээ ЗБЗГ-1а татах
Худалдаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ ХУ-1а татах
Худалдаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ ХУ-1б татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ НБХҮ-1а татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн улирлын мэдээ ОСНАА-1 татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн ААН-ийн улирлын мэдээ СБТ-1 татах
Шуудан, холбоо, интернэтийн үйл ажиллагаа үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын улирлын мэдээ ШХИҮ-1 татах
Мэргэжлийн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын улирлын мэдээ МТС-1а татах
Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН-ийн улирлын мэдээ МЭ-1 татах
Төрийн бус байгууллагын улирлын мэдээний ТББ-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын тариалсан талбайн жилийн мэдээ ХАА-7а татах
Өрхийн тариалсан талбайн жилийн мэдээ ХАА-7б татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн сарын мэдээ ХАА-8 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын, ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн жилийн мэдээ ХАА-9а татах
Өрхийн ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн жилийн мэдээ ХАА-9б татах
Жимс, жимсгэний тариалсан талбай, ургац хураалтын жилийн мэдээ ХАА-5 татах
Тариалсан талбайн сарын мэдээ ХАА-6 татах
Орон сууц нийтийн аж ахуйн улирлын мэдээ ОСНАА-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн мэдээний дэлгэрэнгүй маягт ААНБ-1 татах
Аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн мэдээний хураангуй маяг ААНБ-2 татах

 

 Инфографик 2019 оны 3 улирал

  Хүн ам, нийгэм салбар                                                  
  Хөдөө аж ахуйн салбар                                                  
  Аж үйлдвэр
  Гэмт хэрэг
  Мөнгө, банк, даатгал, төсөв
  Нийгмийн даатгал халамж
  Эрүүл мэнд

 

     7 хоногийн үнэ

               2020 оны 04-р сарын 01-ны байдлаар

Үхрийн ястай мах           

     11333    

         төг.кг            

Хонины ястай мах

10167

төг.кг

Ямааны ястай мах

9000

төг.кг

Гурил, I зэрэг

1190

төг.кг

Элсэн чихэр

2283

төг.кг

Цагаан будаа

2433

төг.кг

Шингэн сүү

1550

төг.л

Ноолуур

-

төг.кг

Бензин, А-80

1680

төг.л

Бензин, А-92

1772

төг.л

Дизелийн түлш

2414

төг.л